Akce spojené se vzděláváním, převážně fyzikálním, matematickým či nadaných

Ano, vím, že bych to tu asi mohl trochu nějak přetřídit, aby to bylo trochu přehlednější, ale Ctrl+F funguje taky…

Zde jsou uvedeny konference, přehlídky, soutěže a veletrhy, kterých jsem se zúčastnil a které jsou spojené se vzděláváním v oblasti fyziky či popularizací fyziky a dalších blízkých vědních oborů (například astronomie a astrofyziky) či o vzdělávání obecně. Tedy kromě těch spojených s FYKOSem, které najdete na jiné stránce, a Talnetem, které jde zde. A také zde nejsou akce, kterých jsem se účastnil jako středoškolák – ty na FYKOSí a neTalnetí najdete na obecné stránce o akcích.

Mezinárodní konference o vzdělávání ve fyzice

Je více organizací, co je pořádá a často je pořádají dvě organizace společně. Konference se pak jmenují podle těchto organizací – GIREP (The Conference of International Research Group on Physics Teaching), ICPE = International Conference on Physics Education (IUPAP = International Union of Pure and Applied Physics, C14 – Physics Education), EPEC (EPS PED = European Physical Society – Physics Education Division), MPTL = Multimedia in Physics Teaching and Learning, WCPE = World Conference on Physics Education (alias když se spojí (skoro) všichni), HSCI = Hands-on Science Network, WFPhC = World Federation of Physics Competitions.

 • WFPhC Online Congress 2022 – online – FYKOS‘ competitions and activities – presentation
 • BalticSTE 2021 – 21. až 22. 6. 2021 – online – Overview of participation in correspondence competitions (of CZE and SVK) in recent years with a discussion of possible positive and negative effects of COVID-19 presentation
 • GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 – 1. až 5. 7. 2019 – Budapest, Maďarsko – First Steps for a „Particle Physics Concept Inventory“ – poster
 • WFPhC Congress 2018 – 20. až 24. 2. 2018 – Wien, Rakousko – Overview of Physics Competitions in the Czech Republic with Emphasis on those organised by Charles University – presentation, certificate, (organiser’s report from congress)
 • HSCI 2017 (Hands-on Science) – 10. až 14. 7. 2017 – Braga, Portugalsko – Implementation of Radioactivity Workshop in Science Center and its Improvements During the First Year in Action Research Design – abstract (English), presentation (English)
 • GIREP-ICPE-EPEC 2017 – 3. až 7. 7. 2017 – Dublin, Irsko – Sources of motivation of high school students for participation in physics competitions – abstract (English), poster (English), certificate
 • END 2017 (International Conference on Education and New Developments) – 24. až 26. 6. 2017 – Lisboa, Portugalsko – Methods used for determining of economical efficiency of selected activities for high school students – abstract (English), presentation (English), article (English)
 • GIREP Seminar 2016 – 30. 8. až 3. 9. 2016 – Krakow, Polsko – Experimental problems at FYKOS – abstract (English), poster (English), presentation of poster (English, pdf version)
 • WCPE 2016 – 10. až 15. 8. 2016 – São Paulo, Brazílie – certificate (English)
  • Prezentace – Physics Education at the Camps of The Internet Physics Competition FYKOS – abstract (English), presentation (English), certificate
  • Poster – The Translation and Validation of Calculus Concept Inventory and its use in Czech Republic on Physics-Gifted High School Students – abstract (English), poster (English), certificate
 • ICPE CPS 2015 – 10. až 14. 8. 2015 – Beijing, Čína – poster a sborníkový příspěvek FYKOS – Physics Education through Correspondence Competition and Camps – abstract (English), poster (English), article (English)
 • GIREP EPEC 2015 5. až 10. 7. 2015 Wrocław, Polsko poster Development of Key Competences in Activities of FYKOS – The Internet Physics Competition abstract (English), poster (English)

The International Conference of Physics Students (ICPS)

Mezinárodní konference studentů fyziky, které pořádá IAPS (International Association of Physics Students).

 • ICPS 2019 – 10. až 17. 8. 2019 – Köln, Německo – How to intensify the motivation of high schoolers for physics in s week? (s Danielou Pittnerovou)poster, presentation
 • ICPS 2018 – 8. až 14. 8. 2018 Helsinki, Finsko Development of scientific reasoning through challenging problems in competition „FYKOS“ presentation
 • ICPS 2017 – obecně konference pro studenty fyziky, ale má i malou část věnovanou vzdělávání – (6.) 7. až 14. 8. 2017 – Torino, Itálie
  • Activities of FYKOS for High School Students and its Educational Benefits for Participantspresentation
  • IAPS Workshop – Ideas Worth Spreading – Physics Brawls (s Tomášem Hrbkem a Danielem Dupkalou)presentation
  • Byl jsem delegát za LC Prague

Veletrh nápadů učitelů fyziky

Koná se každý rok. Založen byl Matfyzem, ale místa konání se od té doby střídají.

Konference pořádané NIDV / NPI ČR

 • 15. 10. 2020 – Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince (on-line)
 • 3. až 4. 12. 2019 – Začínající učitel II – 5. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků – Praha 1
 • 28. 11. 2019 – VIII. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti – Jeden cizí jazyk nestačí – Evropský dům, Praha 1
 • 18. až 19. 11. 2019 – Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách (8. ročník mezinárodní konference) – Hotel Jezerka, Ústupky, Seč
 • 17. až 19. 10. 2019 – Dny globálního rozvojového vzdělávání – Uherský Brod
 • 30. 11. 2017 – 3. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků – Národní technická knihovna, Praha
 • 19. až 20. 10. 2015 – Tvořivost jako součást nadání – Sítě pro podporu nadání – Praha
  • příspěvek, poster a prezentace – „FYKOS = Fyzikální korespondenční seminář“

Heuréka / Elixír do škol

Projekt zabývající se dalším vzděláváním učitelů fyziky. Původně byla Heuréka, pak Nadace Dopositum Bonum (nevybrané vkladní knížky) začala vytvářet ve spolupráci s Heurékou projekt Elixír do škol, ze kterého se pak stal spolek.

„Hradec“

Konference Elixíru.

 • 23. a 24. 5. 2020 – online kvůli COVID-19

Náchod

Dílny Heuréky odehrávající se v Jiráskově Gymnáziu v Náchodě.

 • 4. až 6. 10. 2019
 • 5. až 7. 10. 2012 – report (cizí)

Regionální semináře Heuréky

 • 8. až 10. 3. 2013 – Gymnázium Špitálská – Fotoseminář – vedl Michal Hnyk
 • 5. až 7. 12. 2008 – Gymnázium Špitálská – Fyzika a chemie
  • první setkání s Heurékou trochu paradoxně jako středoškolský student předvádějící chemické pokusy učitelům fyziky

Přehlídka popularizace fyziky

Celým jménem „Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti“ pořádaná jednou za dva roky Českou fyzikální společností (působící v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků).

 • 30. 11. 2021 – pouze on-line kvůli koronaviru
  • Publikace nakladatelství Prometheus
  • Týden vědy na Jaderce
 • 24. až 26. 11. 2017 – poprvé vícedenní, poprvé společně s matematiky, poprvé s názvem Setkání v Labi (hotel v Pardubicích) – prezentace o FYKOSu jako semináři (následoval Daniel Dupkala a Michal Červeňák s Fyzikláními) – získali jsme ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky – moje prezentace
 • 20. 11. 2015 – prezentace o FYKOSu jako semináři (následoval Tomáš Bárta s Fyzikláními) – získali jsme ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky – moje prezentace
 • 29. 11. 2013 – prezentace o FYKOSu jako semináři (následoval Tomáš Bárta s Fyzikláními) – získali jsme ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky – moje prezentace
 • 23. 11. 2011 – jako spoluřečník s Alenou Havlíčkovou – prezentace
 • 8. 9. 2009 – jako ukázka účastníka poznávacího zájezdu Standy Gottwalda

Semináře z didaktiky fyziky

KDF MFF UK – katedrální seminář – Problémy fyzikálního vzdělávání

Střídají se různá témata. Současně jde o předmět, který pravidelně absolvuji od zimního semestru 2011/12. Moje výstupy v rámci semináře

 • 12. 10. 2017 – Zajímavosti z letních konferencí (Mexiko, SonS, GIREP, HSCI, Lisabon, Turín, Sydney) – sám jsem měl část o END 2017 a ICPS 2017 (prezentace) + pár postřehů k GIREP-ICPE-EPEC 2017 a HSCI 2017
 • 5. 11. 2015 – Zajímavosti z konferencí (ICPE, HOPE, Hawai, Vlachovice, MPTL) – s Janou Šestákovou příspěvek o ICPE 2015 a Pekingu – prezentace
 • 17. 4. 2014 – Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj – předobhajoba diplomové práce
 • 8. 11. 2012 – Něco více o FYKOSu
 • 24. 5. 2012 – Aplikace problému tří těles ve formě úloh – přeobhajoba bakalářské práce

Seminář: setkání v laboratoři fyziky

Setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci.

8. 12. 2015 – Karel Kolář – Soutěže MFF UK jako forma popularizace fyzikyprezentace v Prezi

Seminár z didaktiky fyziky

Pořádaný na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Prírodovedecké fakultě v rámci Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálných ved.

22. 3. 2018 – Fyzikální korespondenční seminář v ČR jeho aktivity – prezentace

Univerzita třetího věku na FJFI ČVUT

22. 10. 2020 – Přehled soutěží (zejména) ve fyzice

Doktorandský seminář f12

Seminář MFF UK pro studenty oboru 4F12 (Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky), kterého se účastním od zimního semestru 2014/15. Zvykem bývá mít zhruba jeden výstup za semestr. Měl jsem jich několik, často jsem neměl přímo prezentaci, ale probírali jsme spíš konkrétnosti (výjimkou je prezentace z 14. 2. 2015)

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky

Často se této konferenci také říká „Kašperské hory“ podle místa konání. Konference se koná jednou za dva roky.

 • 9. ročník – 26. až 28. 4. 2019 – podtitul konference Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky – příspěvek Věrnost účastníků fyzikálních soutěží jako ukazatel motivaceprezentace
 • 8. ročník – 21. až 23. 4. 2017 – podtitul konference Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak – příspěvek Stručný vhled do úskalí a nesnází online (fyzikálních) soutěží na případu Fyziklání onlineprezentace, sborníkový příspěvek
 • 7. ročník – 27. až 29. 4. 2015 – podtitul konference Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice – příspěvek Vznik, rozvoj a cíle fyzikální týmové soutěže Fyziklání onlineprezentace, sborníkový příspěvek

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie

 • 23. až 25. 10. 2016 – Kašperské hory – příspěvek Astronomické a astrofyzikální úlohy ve FYKOSuprezi

Tvorivý učiteľ fyziky

Jak získat žáky pro výuku fyziky

 • 14. až 17. 10. 2015 – Vlachovice (Vysočina) – pořádá JČMF – příspěvek/workshop – Karel Kolář – Pokusy s kapalným dusíkempokusy s dusíkem

Science on Stage

 • 21. 11. 2020 – Online den se Science on Stage 2020
 • 30. 9. 2016 – národní kolo – „Pokusy s kapalným dusíkem ze soustředění FYKOSu“ (cena veřejnosti se přestala udílet… co se dá dělat…)
 • 31. 5. 2014 – národní kolo – příspěvek „Aktivity FYKOSu“ – do mezinárodního kola jsem sice nepostoupil, ale vyhrál cenu veřejnosti

Konference STEM vzdělávání

Pořádá Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 24. až 25. 11. 2022 – 2. ročník

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

Celostátní přehlídka studentských prací z didaktiky fyziky

17. 6. 2015 – Karel Kolář – prezentace diplomové práce Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj (diplom) – prezentace

Filozofická fakulta UK

27. až 28. 11. 2020 – Oborové didaktiky a pregraduální příprava učitelů na FF UK

KRECon – Knowledge Research Education Conference

Konference věnovaná vzdělávání doktorandů a jejich pozici a příbuzným tématům

9. až 10. 11. 2017 – KRECon 2017 – Kampus Dejvice, Praha

Week of Doctoral Students

Konference pro doktorandy pořádaná na Matfyzu v Praze a to v angličtině. Součástí bývá sekce věnovaná didaktice fyziky, pokud má zájem dostatek doktorandů věnujících se didaktice fyziky.

 • 2. až 3. 6. 2015 – ústní příspěvek a článek do sborníku – An Overview of Research Methods of Gainčlánek (English), prezentace (English)

Historie matematiky

 • 19. až 23. 8. 2022 – 40. mezinárodní konference Historie matematiky

Cesty k matematice

Škola pro budoucnost – Budoucnost pro školu

Konferenci pořádá MŠMT ČR

2. ročník – 14. 11. 2016 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Schůze a semináře na MŠMT či NIDV

Různé schůzky, kterých jsem se zúčastnil a které byly ohledně talentované mládeže, dotačních titulů apod.

 • 9. 3. 2017 – Otevřené jednání Rezortní pracovní skupiny pro nadané
 • 13. 10. 2016 – Seminář k druhému ročníku dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol a využití šablon pro podporu nadaných
 • 13. 10. 2016 – Aktuální příležitost a výzva pro klíčové aktéry k účasti na budování Systému podpory nadání ČR: „Aktivity a soutěže pro nadané – aktuální stav a potřeby dalšího rozvoje (včetně IT-podpory)“
 • 22. 3. 2016 – Otevřené jednání Rezortní pracovní skupiny pro nadané
 • 27. 2. 2015 – Otevřené jednání Rezortní pracovní skupiny pro nadané
 • 17. 2. 2014 – Jednání pracovní skupiny pro přípravu Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014 – 2018
 • 9. 12. 2013 – Jednání souvislosti s přípravou Koncepce práce s talentovanou mládež na období 2014 – 2018

Digikoalice

 • 27. 6. 2022 meetup Digikoalice a Elixíru do škol
 • 22. 11. 2019 Výroční setkání Digikoalice

Scientix

Evropská síť vzdělávání učitelů, materiálů, atd.

Konference

 • 4th Scientix Conference – 18. až 19. 11. 2022 – on-line

Webináře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *