Akce spojené se vzděláváním, převážně fyzikálním, matematickým či nadaných

Ano, vím, že bych to tu asi mohl trochu nějak přetřídit, aby to bylo trochu přehlednější, ale Ctrl+F funguje taky…

Zde jsou uvedeny konference, přehlídky, soutěže a veletrhy, kterých jsem se zúčastnil a které jsou spojené se vzděláváním v oblasti fyziky či popularizací fyziky a dalších blízkých vědních oborů (například astronomie a astrofyziky) či o vzdělávání obecně. Tedy kromě těch spojených s FYKOSem, které najdete na jiné stránce, a Talnetem, které jde zde. A také zde nejsou akce, kterých jsem se účastnil jako středoškolák – ty na FYKOSí a neTalnetí najdete na obecné stránce o akcích.

Mezinárodní konference o vzdělávání ve fyzice

Je více organizací, co je pořádá a často je pořádají dvě organizace společně. Konference se pak jmenují podle těchto organizací – GIREP (The Conference of International Research Group on Physics Teaching), ICPE = International Conference on Physics Education (IUPAP = International Union of Pure and Applied Physics, C14 – Physics Education), EPEC (EPS PED = European Physical Society – Physics Education Division), MPTL = Multimedia in Physics Teaching and Learning, WCPE = World Conference on Physics Education (alias když se spojí (skoro) všichni), HSCI = Hands-on Science Network, WFPhC = World Federation of Physics Competitions.

 • WFPhC Online Congress 2022 – 27. 9. 2022 – online – FYKOS‘ competitions and activities – presentation
 • BalticSTE 2021 – 21. až 22. 6. 2021 – online – Overview of participation in correspondence competitions (of CZE and SVK) in recent years with a discussion of possible positive and negative effects of COVID-19 presentation
 • GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 – 1. až 5. 7. 2019 – Budapest, Maďarsko – First Steps for a „Particle Physics Concept Inventory“ – poster
 • WFPhC Congress 2018 – 20. až 24. 2. 2018 – Wien, Rakousko – Overview of Physics Competitions in the Czech Republic with Emphasis on those organised by Charles University – presentation, certificate, (organiser’s report from congress)
 • HSCI 2017 (Hands-on Science) – 10. až 14. 7. 2017 – Braga, Portugalsko – Implementation of Radioactivity Workshop in Science Center and its Improvements During the First Year in Action Research Design – abstract (English), presentation (English)
 • GIREP-ICPE-EPEC 2017 – 3. až 7. 7. 2017 – Dublin, Irsko – Sources of motivation of high school students for participation in physics competitions – abstract (English), poster (English), certificate
 • END 2017 (International Conference on Education and New Developments) – 24. až 26. 6. 2017 – Lisboa, Portugalsko – Methods used for determining of economical efficiency of selected activities for high school students – abstract (English), presentation (English), article (English)
 • GIREP Seminar 2016 – 30. 8. až 3. 9. 2016 – Krakow, Polsko – Experimental problems at FYKOS – abstract (English), poster (English), presentation of poster (English, pdf version)
 • WCPE 2016 – 10. až 15. 8. 2016 – São Paulo, Brazílie – certificate (English)
  • Prezentace – Physics Education at the Camps of The Internet Physics Competition FYKOS – abstract (English), presentation (English), certificate
  • Poster – The Translation and Validation of Calculus Concept Inventory and its use in Czech Republic on Physics-Gifted High School Students – abstract (English), poster (English), certificate
 • ICPE CPS 2015 – 10. až 14. 8. 2015 – Beijing, Čína – poster a sborníkový příspěvek FYKOS – Physics Education through Correspondence Competition and Camps – abstract (English), poster (English), article (English)
 • GIREP EPEC 2015 – 5. až 10. 7. 2015 – Wrocław, Polsko – poster Development of Key Competences in Activities of FYKOS – The Internet Physics Competition – abstract (English), poster (English)

The International Conference of Physics Students (ICPS)

Mezinárodní konference studentů fyziky, které pořádá IAPS (International Association of Physics Students).

 • ICPS 2019 – 10. až 17. 8. 2019 – Köln, Německo – How to intensify the motivation of high schoolers for physics in s week? (s Danielou Pittnerovou)poster, presentation
 • ICPS 2018 – 8. až 14. 8. 2018 – Helsinki, Finsko – Development of scientific reasoning through challenging problems in competition „FYKOS“presentation
 • ICPS 2017 – obecně konference pro studenty fyziky, ale má i malou část věnovanou vzdělávání – (6.) 7. až 14. 8. 2017 – Torino, Itálie
  • Activities of FYKOS for High School Students and its Educational Benefits for Participantspresentation
  • IAPS Workshop – Ideas Worth Spreading – Physics Brawls (s Tomášem Hrbkem a Danielem Dupkalou)presentation
  • Byl jsem delegát za LC Prague

Veletrh nápadů učitelů fyziky

Koná se každý rok. Založen byl Matfyzem, ale místa konání se od té doby střídají.

Konference pořádané NIDV / NPI ČR

 • 25. 5. 2023 – konference Kurikulum 2023 – na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • 15. 10. 2020 – Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince (on-line)
 • 3. až 4. 12. 2019 – Začínající učitel II – 5. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků – Praha 1
 • 28. 11. 2019 – VIII. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti – Jeden cizí jazyk nestačí – Evropský dům, Praha 1
 • 18. až 19. 11. 2019 – Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách (8. ročník mezinárodní konference) – Hotel Jezerka, Ústupky, Seč
 • 17. až 19. 10. 2019 – Dny globálního rozvojového vzdělávání – Uherský Brod
 • 30. 11. 2017 – 3. Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků – Národní technická knihovna, Praha
 • 19. až 20. 10. 2015 – Tvořivost jako součást nadání – Sítě pro podporu nadání – Praha
  • příspěvek, poster a prezentace – „FYKOS = Fyzikální korespondenční seminář“

Heuréka / Elixír do škol

Projekt zabývající se dalším vzděláváním učitelů fyziky. Původně byla Heuréka, pak Nadace Dopositum Bonum (nevybrané vkladní knížky) začala vytvářet ve spolupráci s Heurékou projekt Elixír do škol, ze kterého se pak stal spolek.

„Hradec“

Konference Elixíru, která se obvykle koná v Hradci. Zúčastnil jsem se jenom

 • 23. až 24. 5. 2020, kdy byla konference online v ZOOM kvůli koronaviru

Náchod

Dílny Heuréky odehrávající se v Jiráskově Gymnáziu v Náchodě. Později se přesunuly nějak asi do Prahy, ale pro kolizi termínů jsem tam zatím ještě od té doby nebyl.

 • 4. až 6. 10. 2019
 • 5. až 7. 10. 2012 (cizí report pro zajímavost)

Regionální semináře Heuréky

 • 8. až 10. 3. 2013 – Gymnázium Špitálská – Fotoseminář – vedl Michal Hnyk
 • 5. až 7. 12. 2008 – Gymnázium Špitálská – Fyzika a chemie
  • první setkání s Heurékou trochu paradoxně jako středoškolský student předvádějící chemické pokusy učitelům fyziky

Centra elixíru

Sem tam jsem se zúčastnil nějakého centra Elixíru v Praze, ale nějak jsem si to většinou nepoznamenal…

 • 14. 11. 2023 – Gymnázium Špitálská – tématem byly učebnice, tak jsem něco řekl k učebnicím od Promethea

Přehlídka popularizace fyziky

Celým jménem „Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti“ pořádaná jednou za dva roky Českou fyzikální společností (působící v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků).

 • 1. 12. 2023 – na MFF UK v Troji
 • 30. 11. 2021 – pouze on-line kvůli koronaviru
  • Publikace nakladatelství Prometheus
  • Týden vědy na Jaderce
 • 24. až 26. 11. 2017 – poprvé vícedenní, poprvé společně s matematiky, poprvé s názvem Setkání v Labi (hotel v Pardubicích) – prezentace o FYKOSu jako semináři (následoval Daniel Dupkala a Michal Červeňák s Fyzikláními) – získali jsme ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky – moje prezentace
 • 20. 11. 2015 – prezentace o FYKOSu jako semináři (následoval Tomáš Bárta s Fyzikláními) – získali jsme ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky – moje prezentace
 • 29. 11. 2013 – prezentace o FYKOSu jako semináři (následoval Tomáš Bárta s Fyzikláními) – získali jsme ocenění za trvající významnou činnost v popularizaci fyziky – moje prezentace
 • 23. 11. 2011 – jako spoluřečník s Alenou Havlíčkovou – prezentace
 • 8. 9. 2009 – jako ukázka účastníka poznávacího zájezdu Standy Gottwalda

Semináře z didaktiky fyziky

KDF MFF UK – katedrální seminář – Problémy fyzikálního vzdělávání

Střídají se různá témata. Současně jde o předmět, který pravidelně absolvuji od zimního semestru 2011/12. Moje výstupy v rámci semináře

 • 12. 10. 2017 – Zajímavosti z letních konferencí (Mexiko, SonS, GIREP, HSCI, Lisabon, Turín, Sydney) – sám jsem měl část o END 2017 a ICPS 2017 (prezentace) + pár postřehů k GIREP-ICPE-EPEC 2017 a HSCI 2017
 • 5. 11. 2015 – Zajímavosti z konferencí (ICPE, HOPE, Hawai, Vlachovice, MPTL) – s Janou Šestákovou příspěvek o ICPE 2015 a Pekingu – prezentace
 • 17. 4. 2014 – Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj – předobhajoba diplomové práce
 • 8. 11. 2012 – Něco více o FYKOSu
 • 24. 5. 2012 – Aplikace problému tří těles ve formě úloh – přeobhajoba bakalářské práce

Seminář: setkání v laboratoři fyziky

Setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci.

8. 12. 2015 – Karel Kolář – Soutěže MFF UK jako forma popularizace fyzikyprezentace v Prezi

Seminár z didaktiky fyziky

Pořádaný na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Prírodovedecké fakultě v rámci Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálných ved.

22. 3. 2018 – Fyzikální korespondenční seminář v ČR jeho aktivity – prezentace

Univerzita třetího věku na FJFI ČVUT

22. 10. 2020 – Přehled soutěží (zejména) ve fyzice

Doktorandský seminář f12

Seminář MFF UK pro studenty oboru 4F12 (Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky), kterého se účastním od zimního semestru 2014/15. Zvykem bývá mít zhruba jeden výstup za semestr. Měl jsem jich několik, často jsem neměl přímo prezentaci, ale probírali jsme spíš konkrétnosti (výjimkou je prezentace z 14. 2. 2015)

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky

Konference se koná jednou za dva roky s jedním výpadkem přes COVID v roce 2021.

 • 10. ročník – 28. 4. až 1. 5. 2023 – Srní – podtitul konference Jak se za 20 let změnila výuka fyziky? – příspěvky
  • Jak se za 20 let změnily učebnice fyziky z nakladatelství Prometheus?prezentace
  • Týden vědy na Jaderce #23 a jeho historický vývojprezentace
 • 9. ročník – 26. až 28. 4. 2019 – Kašperské hory – podtitul konference Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky – příspěvek Věrnost účastníků fyzikálních soutěží jako ukazatel motivaceprezentace
 • 8. ročník – 21. až 23. 4. 2017 – Kašperské hory – podtitul konference Jak ICT ovlivňuje fyziku a naopak – příspěvek Stručný vhled do úskalí a nesnází online (fyzikálních) soutěží na případu Fyziklání onlineprezentace, sborníkový příspěvek
 • 7. ročník – Kašperské hory – 27. až 29. 4. 2015 – podtitul konference Deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyzice – příspěvek Vznik, rozvoj a cíle fyzikální týmové soutěže Fyziklání onlineprezentace, sborníkový příspěvek

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie

 • 23. až 25. 10. 2016 – Kašperské hory – příspěvek Astronomické a astrofyzikální úlohy ve FYKOSuprezi

Tvorivý učiteľ fyziky

Jak získat žáky pro výuku fyziky

 • 14. až 17. 10. 2015 – Vlachovice (Vysočina) – pořádá JČMF – příspěvek/workshop – Karel Kolář – Pokusy s kapalným dusíkempokusy s dusíkem

Science on Stage

 • 21. 10. 2023 – národní kolo – „Jak si vytvořit zajímavou dlažbu?“ – téma, co mě zaujalo na YouTube, protože v 2023 došlo k objevu dílku, co pokryje plochu nepravidelně (založil jsem k tomu tady stránku) + další motivace byla zkoušet věci na gravírovačce
 • 21. 11. 2020 – Online den se Science on Stage 2020
 • 30. 9. 2016 – národní kolo – „Pokusy s kapalným dusíkem ze soustředění FYKOSu“ (cena veřejnosti se přestala udílet… co se dá dělat…)
 • 31. 5. 2014 – národní kolo – příspěvek „Aktivity FYKOSu“ – do mezinárodního kola jsem sice nepostoupil, ale vyhrál cenu veřejnosti

Konference STEM vzdělávání

Pořádá Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 24. až 25. 11. 2022 – 2. ročník

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

Celostátní přehlídka studentských prací z didaktiky fyziky

17. 6. 2015 – Karel Kolář – prezentace diplomové práce Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj (diplom) – prezentace

Filozofická fakulta UK

27. až 28. 11. 2020 – Oborové didaktiky a pregraduální příprava učitelů na FF UK

KRECon – Knowledge Research Education Conference

Konference věnovaná vzdělávání doktorandů a jejich pozici a příbuzným tématům

9. až 10. 11. 2017 – KRECon 2017 – Kampus Dejvice, Praha

Week of Doctoral Students

Konference pro doktorandy pořádaná na Matfyzu v Praze a to v angličtině. Součástí bývá sekce věnovaná didaktice fyziky, pokud má zájem dostatek doktorandů věnujících se didaktice fyziky.

 • 2. až 3. 6. 2015 – ústní příspěvek a článek do sborníku – An Overview of Research Methods of Gainčlánek (English), prezentace (English)

Historie matematiky

 • 19. až 23. 8. 2022 – Poděbrady – 40. mezinárodní konference Historie matematiky

Cesty k matematice

Škola pro budoucnost – Budoucnost pro školu

Konferenci pořádá MŠMT ČR

2. ročník – 14. 11. 2016 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Schůze a semináře na MŠMT či NIDV

Různé schůzky, kterých jsem se zúčastnil a které byly ohledně talentované mládeže, dotačních titulů apod.

 • 9. 3. 2017 – Otevřené jednání Rezortní pracovní skupiny pro nadané
 • 13. 10. 2016 – Seminář k druhému ročníku dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol a využití šablon pro podporu nadaných
 • 13. 10. 2016 – Aktuální příležitost a výzva pro klíčové aktéry k účasti na budování Systému podpory nadání ČR: „Aktivity a soutěže pro nadané – aktuální stav a potřeby dalšího rozvoje (včetně IT-podpory)“
 • 22. 3. 2016 – Otevřené jednání Rezortní pracovní skupiny pro nadané
 • 27. 2. 2015 – Otevřené jednání Rezortní pracovní skupiny pro nadané
 • 17. 2. 2014 – Jednání pracovní skupiny pro přípravu Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014 – 2018
 • 9. 12. 2013 – Jednání souvislosti s přípravou Koncepce práce s talentovanou mládež na období 2014 – 2018

Digikoalice

 • 27. 6. 2022 – meetup Digikoalice a Elixíru do škol
 • 22. 11. 2019 – Výroční setkání Digikoalice

Scientix

Evropská síť vzdělávání učitelů, materiálů, atd.

Konference

 • 4th Scientix Conference – 18. až 19. 11. 2022 – on-line

Webináře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *