Akce

Na této stránce je seznam akcí, jenž jsem se zúčastnil (ať už jako účastník nebo organizátor) či je alespoň psychicky podporuji a nebyl jsem líný/nezapomněl jsem je vypsat. Jde vlastně spíš o takovou kroniku a jsou tu prakticky jen akce, co již proběhly. V Kalendáři se dají najít i některé budoucí akce.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Týden vědy na Jaderce (dříve Fyzikální týden FJFI ČVUT)

Týden, v jehož průběhu si středoškoláci mají možnost vyzkoušet v kostce vědeckou práci a co to obnáší.

 • 16. až 21. 6. 2024 – jeden z hlavních organizátorů akce, highlight: pokračovaly nějaké tvorby stránek propojené víc s databází a poprvé se více sháněli sponzoři a bylo jich větší množtví
 • 18. až 23. 6. 2023 – jeden z hlavních organizátorů akce, highlight: měnili jsme databázi, což bylo dost komplikované
 • 19. až 24. 6. 2022 – jeden z hlavních organizátorů akce, highlight: po letech pauzy jsme si nikdo přesně nepamatovali, co všechno je potřeba udělat
 • 16. až 21. 6. 2019 – pouze pomoc v rámci Pevnosti Břehyard
 • 17. až 22. 6. 2018 – jeden z hlavních organizátorů akce, měnili jsme vzhled webu
 • 18. až 23. 6. 2017 – řadový organizátor
 • 14. až 18. 6. 2009 – účastník – Numerické modelování fyzikálních dějů – sborník
 • 17. až 21. 6. 2007 – účastník – Hmotnost elementárních částic – sborník

Akce o fyzikálním vzdělávání a popularizaci F

Na speciální stránce jsou konference, veletrhy a podobné akce, které jsou věnované didaktice fyziky a podobným tématům.

TALNET a spol.

Akce TALNETu probíhaly nejprve pod hlavičkou MFF UK, pak nějakou dobu NIDM (Národní institut dětí a mládeže…), v době kdy jsem končil s aktivním organizováním (2014), tak byl čerstvě pod NIDV (Národní institut pro další vzdělávání). Některé se uskutečnily pod Talnet, o. s. (nyní Talnet, z.s.), a nějaké byly také „neoficiální“. K 1. 1. 2020 došlo ke sloučení NIDV s NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) a vznikl tak NPI ČR, kde se ovšem vedení rozhodlo, že nechce s talentovanou mládeží pracovat přímo a v roce 2021 „pozastavilo“ činnost, nicméně část aktivit pokračuje díky aktivním dobrovolníkům v Talnet, z. s.

 • Akce spojené s Talnetem mají také vlastní stránku, protože jich je taky docela dost. A Talneťáckým srazům jsem se rozhodl věnovat další stránku.
 • První kurz Talnetu jsem začal dělat, když jsem přišel do prvního ročníku na gymnázium. Čtyři roky jsem byl jako účastník všeho možného, co se pořádalo a po vstupu na vysokou školu jsem začal organizovat v kurzu Na fyziku v týmu, který si za cíl klade přípravu studentů např. na Turnaj mladých fyziků, naučit práci v týmu on-line atd. Tento kurz jsem organizoval po dobu pěti let, poslední rok jsem byl hlavní organizátor. Ale pak jsem, hlavně kvůli různým dalším aktivitám, s organizací skončil.

MFF UK

Jedná se o akce, co přímo pořádá Matematicko–fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (v Praze) nebo s jí pořádanými akcemi souvisí (jsou to např. neoficiální srazy lidí, co se znají z akcí pořádaných MFF UK). Většinu těchto akcí zaštiťovalo Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) vedené Alenou Havlíčkovou. Později bylo sloučeno s Oddělením mediální komunikace (OMK) za vzniku OPMK (Oddělení propagace a mediální komunikace), pod kterým pokračuje většina aktivit.

Fyzikální korespondenční seminář – FYKOS

 • Akce FYKOSu, kterých jsem se zúčastnil jsou na samostatné stránce, protože jich bylo opravdu hodně.
 • FYKOS jsem řešil od 3. ročníku střední školy. Po příchodu na MFF UK jsem ho začal organizovat. Od února 2011 do dubna 2013 jsem byl jeho hlavním organizátorem. Poté jsem do června 2015 byl zástupcem hlavního organizátora. Od té doby jsem něco jako senior consultant a střídavě různě aktivní.

Škola matematiky a fyziky – ŠMF (oficiální i neoficiální)

Detonace – 21. až 28. 8. 2011 – Krásno
KŠMF 2010 – Kroměříž
Deformace – 22. až 29. 8. 2010
JŠMF 2010 – Kolín – Večerníčky
KŠMF 2009 – Kroměříž
MŠMFV 2009 – Třemošná
LŠMF 2009 – Domašov
JŠMF 2009 – 9. až 13. 4. – Leopoldov (velice jižní Čechy)
PŠMF 2008 – Bohušov u Osoblahy
KŠMF 2008 – Kroměříž
JŠMF 2008 – Praha
ZŠMF 2008 – Dobrošov
PŠMF 2007 – České Budějovice

Korespondenční seminář z programování – KSP

podzimní soustředění 2009

Matematický korespondenční seminář (MKS) as. PraSe (Pražský Seminář)

jenom jsem řešil 2007/08 a 2008/09

Náboj

23. 3. 2018 – opravovatel, ale na Gymnáziu Alejová v Košicích (část organizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika)
23. 3. 2012 – opravovatel
12. 3. 2010 – zadavač/technik
20. 3. 2009 – účastník, kapitán
28. 3. 2008 – účastník, kapitán

Den otevřených dveří

23. 11. 2016 – jeden z hlavních organizátorů akce
26. 11. 2015 – jeden z hlavních organizátorů akce
26. 11. 2014 – jeden z hlavních organizátorů akce
28. 11. 2013 – úplně v pozadí, organizátor
29. 11. 2012 – spíš v pozadí, doprovod účastníků TSAFu FYKOSu
1. 12. 2011 – u stánku FYKOSu
2. 12. 2010 – u stánku FYKOSu
26. 11. 2009 – u stánku FYKOSu
2. 12. 2008
27. 11. 2007

Jeden den s fyzikou

 • 11. 2. 2016 – jeden z hlavních organizátorů akce
 • 13. 2. 2015 – jeden z hlavních organizátorů akce
 • 6. 2. 2014 – technik
 • 7. 2. 2013 – jeden z koordinátorů odpoledne v Troji
 • 2. 2. 2012 – příspěvky
  • 10:10 – 11:00 jsem mluvil ohledně Na fyziku v týmu – interaktivní laboratoř Talnetu
  • 11:10 – 11:55 jsem pak propagoval společně s Terkou Zábojníkovou FYKOS – Fyzikální korespondenční seminář
 • 3. 2. 2011 – s Terkou Zábojníkovou jsme měli část z příspěvku První kroky k Nobelově ceně – od SOČ přes FYKOS až po samotný ceremoniál
 • 4. 2. 2010
 • 5. 2. 2009

Vědohraní

9. 6. 2016 – Troja – součást centrálního organizačního týmu
28. 5. 2015 – Troja – součást centrálního organizačního týmu
2. 6. 2014 – Troja – součást centrálního organizačního týmu
2013 se nekonalo kvůli povodním
4. 6. 2012 – Troja
2011 – Troja
2010
2009 – Novoměstská radnice
2008 – Novoměstská radnice

Přípravné soustředění na Albeři

30. 8. až 8. 9. 2015 – všechny tři turnusy za OVVP
31. 8. až 6. 9. 2014 – dva turnusy za OVVP
1. až 10. 9. 2013 – všechny turnusy za SKAS (a OVVP)
4. až 8. 9. 2012 – dva turnusy za SKAS (a FYKOS)
6. až 8. 9. 2009 – zápis do mého Bc. studia Obecné fyziky

Studentská komora akademického senátu – SKAS

Výjezdní zasedání akademického senátu 1. – 3. 6. 2012

Katedra fyziky nízkých teplot – KFNT

Aktuální problémy fyziky nízkých teplot – NFPL180

Výjezdní seminář katedry – 25. až 30. 4. 2010 – Pec pod Sněžkou – fotky (seminář si můžou studenti UK zapsat jako předmět Aktuální problémy fyziky nízkých teplot – kód NFPL180)

Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání – pořádá firma MP–Soft a.s. – MFF UK či UK na těchto veletrzích vystavují.

Nitra – 4. až 5. 10. 2016 – MFF UK
Brno – 5. až 8. 11. 2013 – UK
Nitra – 15. až 17. 10. 2013 – MFF (a PedF) UK
Praha – 29. až 30. 1. 2013 – UK

Akadémia® & Vapac®

Veletrh pomaturitního vzdělávání v Bratislavě, kde se prezentuje MFF UK a některé další fakulty UK.

6. až 8. 10. 2015

Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky

Konala se díky projektu OVPK, ale pak se ji nepodařilo udržet z různých důvodů v dalších letech.

11. až 15. 8. 2014 – Druhý běh – hlavní organizátor akce
29. 6. až 3. 7. 2014 – První běh – hlavní organizátor akce

Semináře pro studenty a absolventy UK a MFF UK

6. 10. 2016 – Big Data

Turnaj Mladých Fyziků (mezinárodní stránky)

V letech (2007 – ) 2008 – 2009 jsem byl účastníkem soutěže. Dalších 5 let (2009 – 2014) jsem připravoval tým k účasti na soutěži v kurzu Na fyziku v týmu v rámci Talnetu, v jehož rámci jsme organizovali různé akce. V ročníku (2014 – ) 2015 jsem vůbec kolem soutěže nepůsobil. Od ročníku (2015 – ) 2016 jsem porotce soutěže (hlavně při hodnocení „papírových“ řešení).

Česká republika

Národní kolo TMF

 • 17. až 19. 4. 2024 – Praha
 • 15. až 16. 4. 2021 – on-line (porotce)
 • 2012 – Chomutov
 • 2011 – Kadaň
 • 2010 – (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl)
 • 2009 – Rumburk
 • 2008 – Krásná Lípa (pořádal Rumburk)

Regionální kola TMF

 • 16. 3. 2021 – on-line – „Slezsko“ (porotce)
 • 15. 3. 2021 – on-line – „Praha“ (porotce)
 • 4/2020 – on-line, resp. písemnou formou – „Opava II“ (porotce)
 • 15. 3. 2016 – Praha – Gymnázium Elišky Krásnohorské (porotce)
 • 18. 3. 2014 – Praha – Gymnázium Elišky Krásnohorské (vedoucí týmu)
 • 1. 2. 2012 – Opava (druhé proběhlo 2. 2. 2012 v Chebu) (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl)
 • 2011 – Opava – fotky (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl)
 • 2010 – Praha (účastník)

Domácí kolo

 • 2023 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 6
 • 2022 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 8
 • 2021 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 8
 • 2020 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 10
 • 2019 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 17
 • 2018 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 9
 • 2017 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 6
 • 2016 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 7

Obecná příprava týmů a přidružené akce

Slovensko

Národní kolo

2012 – Bratislava (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl doprovod)
2011 – Bratislava (vedoucí týmu)
2009 – Bratislava (účastník)

Slovenské úvodní soustředění k TMF

2010 – Bratislava (doprovod týmu a přednášející)
2009 – Bratislava (byl tam někdo jiný za tým, co jsem připravoval)

(otevřené) Rakouské národní kolo TMF

2011 (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl doprovod)
2009 (byl jsem účastník, jel tam náš tým s připravenými úlohami, ale já osobně ne)

Akce kolem Gymnázia Praha 9, Špitálská 2, 190 00

Škola, kde jsem nastoupil do prvního ročníku čtyřletého gymnázia a po čtyřech letech jsem úspěšně odmaturoval v oktávě.

Zájezdy za fyzikou

Německo – 27. 10. až 1. 11. 2009

– DESY, Boeing, Berlín, …

Okružní zájezd za technickými pamětihodnostmi – CERN – 2007

– Německo, Švýcarsko, Francie, Česko
– Mnichovské muzeum, CERN

Den otevřených dveří

Koná se vždy dvakrát ročně. Mezi lety 2005 a 2012 jsem byl aspoň tak na 3/4 z těch, co se konaly – vždycky v učebně fyziky.

Schola Pragensis

Výstava v Praze, která se koná vždy jednou ročně od čtvrtka do soboty, na které se prezentují střední školy, gymnázia a učiliště a snaží se nalákat na svou školu.

28. až 30. 11. 2019 (jen návštěva)
21. až 23. 11. 2013 (jen půlku 21.)
22. až 24. 11. 2012 (byl jsem jen 23.)
24. až 26. 11. 2011
25. až 27. 11. 2010 (byl jsem jen 26 – 27.)
12. až 14. 11. 2009
20. až 22. 11. 2008

Noc s Andersenem

Přenocování na škole organizované pro primány a sekundány.

19. 3. 2010
2009
28. 3. 2008

ACSA

Akademické centrum studentských aktivit – organizace dělající různé semináře pro studenty a zabývající se problematikou různých studentských a dobrovolných organizací.

Semináře

26. 4. 2013 – Komunikace a argumentace I
21. 3. 2013 – Financování studentských aktivit
7. 12. 2012 – Akademické senáty
9. 11. 2012 – Vysokoškolská legislativa
19. 10. 2012 – Kreativita v každém z nás

Další fyzikální akce

Fyzikální olympiáda

Celostátní kolo FO SR kat. A

59. ročník – Košice – 12. až 15. 4. 2018 – v komisi úlohy č. 3

Celostátní kolo FO ČR kat. A

50. ročník – Praha – 26. 2. až 1. 3. 2009

Soustředění pro nejlepší řešitele kat. B a C – Táňa

2009 (na den)
2008

Korespondenční Aktivity Fyzikálního Elaborování – seminář MUNI v Brně

(pokud vím, tak seminář přestal fungovat právě po školním roce 2008/09 a od té doby nefunguje)

KSCUK – Společné soustředění korespondenčních seminářů MUNI

 • 2009
 • 2008

Víkendové Kafe

1. až 2. 9. 2007

Týmové hry apod.

Už toho bylo také hodně, tak jsem to dal na extra stránku.

Cony

WHOCON

 • 7. ročník – 18. až 20. 10. 2019 – Gymnázium Kapitána Jaroše, Brno – přednášející – Fyzika v posledních pár sériích Doctora
 • 1. ročník – 2013 – účastník

Odkazy poznáte
Akcí vyznačených italikem jsem se neúčastnil přímo, ale např. jsem připravoval na ni účastníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *