Akce

Na této stránce je seznam akcí, jenž jsem se zúčastnil (ať už jako účastník nebo organizátor) či je alespoň psychicky podporuji a nebyl jsem líný/nezapomněl jsem je vypsat. Jde vlastně spíš o takovou kroniku a jsou tu prakticky jen akce, co již proběhly. V Kalendáři se dají najít i některé budoucí akce.

Obsah

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Týden vědy na Jaderce (dříve Fyzikální týden FJFI ČVUT)

Týden, v jehož průběhu si středoškoláci mají možnost vyzkoušet v kostce vědeckou práci a co to obnáší.

 • 16. až 21. 6. 2019 – pomoc v rámci Pevnosti Břehyard
 • 17. až 22. 6. 2018 – jeden z hlavních organizátorů akce
 • 18. až 23. 6. 2017 – řadový organizátor
 • 14. až 18. 6. 2009 – účastník – Numerické modelování fyzikálních dějů – sborník
 • 17. až 21. 6. 2007 – účastník – Hmotnost elementárních částic – sborník

Akce o fyzikálním vzdělávání a popularizaci F

Na speciální stránce jsou konference, veletrhy a podobné akce, které jsou věnované didaktice fyziky a podobným tématům.

TALNET a spol.

Akce TALNETu probíhaly nejprve pod hlavičkou MFF UK, pak nějakou dobu NIDM (Národní institut dětí a mládeže…), v době kdy jsem končil s aktivním organizováním, tak pod NIDV (Národní institut pro další vzdělávání), některé se uskutečnily pod Talnet o. s. a nějaké byly také neoficiální.

 • Akce spojené s Talnetem mají také vlastní stránku, protože jich je taky docela dost. A Talneťáckým srazům jsem se rozhodl věnovat další stránku.
 • První kurz Talnetu jsem začal dělat, když jsem přišel do prvního ročníku na gymnázium. Čtyři roky jsem byl jako účastník všeho možného, co se pořádalo a po vstupu na vysokou školu jsem začal organizovat v kurzu Na fyziku v týmu, který si za cíl klade přípravu studentů např. na Turnaj mladých fyziků, naučit práci v týmu online atd. Tento kurz jsem organizoval po dobu pěti let, poslední rok jsem byl hlavní organizátor. Ale pak jsem, hlavně kvůli různým dalším aktivitám, s organizací skončil.

MFF UK

Jedná se o akce, co přímo pořádá Matematicko–fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (v Praze) nebo s jí pořádanými akcemi souvisí (jsou to např. neoficiální srazy lidí, co se znají z akcí pořádaných MFF UK). Většinu těchto akcí zaštiťovalo Oddělení pro vnější vztahy a propagaci vedené Alenou Havlíčkovou.

Fyzikální korespondenční seminář – FYKOS

 • Akce FYKOSu, kterých jsem se zúčastnil jsou na samostatné stránce, protože jich bylo opravdu hodně.
 • FYKOS jsem řešil od 3. ročníku střední školy. Po příchodu na MFF UK jsem ho začal organizovat. Od února 2011 do dubna 2013 jsem byl jeho hlavním organizátorem. Poté jsem do června 2015 byl zástupcem hlavního organizátora. Od té doby jsem něco jako senior consultant a střídavě různě aktivní.

Škola matematiky a fyziky – ŠMF (oficiální i neoficiální)

Detonace – 21. až 28. 8. 2011 – Krásno
KŠMF 2010 – Kroměříž
Deformace – 22. až 29. 8. 2010
JŠMF 2010 – Kolín – Večerníčky
KŠMF 2009 – Kroměříž
MŠMFV 2009 – Třemošná
LŠMF 2009 – Domašov
JŠMF 2009 – 9. až 13. 4. – Leopoldov (velice jižní Čechy)
PŠMF 2008 – Bohušov u Osoblahy
KŠMF 2008 – Kroměříž
JŠMF 2008 – Praha
ZŠMF 2008 – Dobrošov
PŠMF 2007 – České Budějovice

Korespondenční seminář z programování – KSP

podzimní soustředění 2009

Matematický korespondenční seminář (MKS) as. PraSe (Pražský Seminář)

Náboj

23. 3. 2018 – opravovatel, ale na Gymnáziu Alejová v Košicích (část organizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika)
23. 3. 2012 – opravovatel
12. 3. 2010 – zadavač/technik
20. 3. 2009 – účastník, kapitán
28. 3. 2008 – účastník, kapitán

Den otevřených dveří

23. 11. 2016 – jeden z hlavních organizátorů akce
26. 11. 2015 – jeden z hlavních organizátorů akce
26. 11. 2014 – jeden z hlavních organizátorů akce
28. 11. 2013 – úplně v pozadí, organizátor
29. 11. 2012 – spíš v pozadí, doprovod účastníků TSAFu FYKOSu
1. 12. 2011 – u stánku FYKOSu
2. 12. 2010 – u stánku FYKOSu
26. 11. 2009 – u stánku FYKOSu
2. 12. 2008
27. 11. 2007

Jeden den s fyzikou

11. 2. 2016 – jeden z hlavních organizátorů akce
13. 2. 2015 – jeden z hlavních organizátorů akce
6. 2. 2014 – technik
7. 2. 2013 – jeden z koordinátorů odpoledne v Troji
2. 2. 2012 – příspěvky: 10:10 – 11:00 jsem mluvil ohledně Na fyziku v týmu – interaktivní laboratoř Talnetu, 11:10 – 11:55 jsem pak propagoval společně s Terkou Zábojníkovou FYKOS – Fyzikální korespondenční seminář
3. 2. 2011 – s Terkou Zábojníkovou jsme měli část z příspěvku První kroky k Nobelově ceně – od SOČ přes FYKOS až po samotný ceremoniál
4. 2. 2010
5. 2. 2009

Vědohraní

9. 6. 2016 – Troja – součást centrálního organizačního týmu
28. 5. 2015 – Troja – součást centrálního organizačního týmu
2. 6. 2014 – Troja – součást centrálního organizačního týmu
2013 se nekonalo kvůli povodním
4. 6. 2012 – Troja
2011 – Troja
2010
2009 – Novoměstská radnice
2008 – Novoměstská radnice

Přípravné soustředění na Albeři

30. 8. až 8. 9. 2015 – všechny tři turnusy za OVVP
31. 8. až 6. 9. 2014 – dva turnusy za OVVP
1. až 10. 9. 2013 – všechny turnusy za SKAS (a OVVP)
4. až 8. 9. 2012 – dva turnusy za SKAS (a FYKOS)
6. až 8. 9. 2009 – zápis do mého Bc. studia Obecné fyziky

Studentská komora akademického senátu – SKAS

Výjezdní zasedání akademického senátu 1. – 3. 6. 2012

Katedra fyziky nízkých teplot – KFNT

Aktuální problémy fyziky nízkých teplot – NFPL180

Výjezdní seminář katedry – 25. až 30. 4. 2010 – Pec pod Sněžkou – fotky (seminář si můžou studenti UK zapsat jako předmět Aktuální problémy fyziky nízkých teplot – kód NFPL180)

Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání – pořádá firma MP–Soft a.s. – MFF UK či UK na těchto veletrzích vystavují.

Nitra – 4. až 5. 10. 2016 – MFF UK
Brno – 5. až 8. 11. 2013 – UK
Nitra – 15. až 17. 10. 2013 – MFF (a PedF) UK
Praha – 29. až 30. 1. 2013 – UK

Akadémia® & Vapac®

Veletrh pomaturitního vzdělávání v Bratislavě, kde se prezentuje MFF UK a některé další fakulty UK.

6. až 8. 10. 2015

Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky

Konala se díky projektu OVPK, ale pak se ji nepodařilo udržet z různých důvodů v dalších letech.

11. až 15. 8. 2014 – Druhý běh – hlavní organizátor akce
29. 6. až 3. 7. 2014 – První běh – hlavní organizátor akce

Semináře pro studenty a absolventy UK a MFF UK

6. 10. 2016 – Big Data

Turnaj Mladých Fyziků (mezinárodní stránky)

V letech (2007 – ) 2008 – 2009 jsem byl účastníkem soutěže. Dalších 5 let (2009 – 2014) jsem připravoval tým k účasti na soutěži v kurzu Na fyziku v týmu v rámci Talnetu, v jehož rámci jsme organizovali různé akce. V ročníku (2014 – ) 2015 jsem vůbec kolem soutěže nepůsobil. Od ročníku (2015 – ) 2016 jsem porotce soutěže (hlavně při hodnocení „papírových“ řešení).

České národní kolo TMF

 • 15. až 16. 4. 2021 – on-line (porotce)
 • 2012 – Chomutov
 • 2011 – Kadaň
 • 2010 – (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl)
 • 2009 – Rumburk
 • 2008 – Krásná Lípa (pořádal Rumburk)

Česká regionální kola TMF

 • 16. 3. 2021 – on-line – „Slezsko“ (porotce)
 • 15. 3. 2021 – on-line – „Praha“ (porotce)
 • 4/2020 – on-line, resp. písemnou formou – „Opava II“ (porotce)
 • 15. 3. 2016 – Praha – Gymnázium Elišky Krásnohorské (porotce)
 • 18. 3. 2014 – Praha – Gymnázium Elišky Krásnohorské (vedoucí týmu)
 • 1. 2. 2012 – Opava (druhé proběhlo 2. 2. 2012 v Chebu) (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl)
 • 2011 – Opava – fotky (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl)
 • 2010 – Praha (účastník)

Domácí kolo

 • 2021 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 8
 • 2020 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 10
 • 2019 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 17
 • 2018 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 9
 • 2017 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 6
 • 2016 – Hodnotil jsem jako porotce úlohu č. 7

Obecná příprava týmů a přidružené akce

 • 5. 6. 2021 – příprava vítězného týmu na mezinárodní kolo
 • 1. 5. 2021 – příprava vítězného týmu na mezinárodní kolo
 • 2. a 3. 7. 2020 – Symposium Turnaje mladých fyziků
 • 17. 1. 2020 – Pracovní setkání řešitelů TMF s hodnotiteli povinných úloh
 • 2. až 3. 7. 2012 – Cheb – Příprava týmu na mezinárodní kolo soutěže

Slovenské národní kolo TMF

2012 – Bratislava (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl doprovod)
2011 – Bratislava (vedoucí týmu)
2009 – Bratislava (účastník)

Slovenské úvodní soustředění k TMF

2010 – Bratislava (doprovod týmu a přednášející)
2009 – Bratislava (byl tam někdo jiný za tým, co jsem připravoval)

(otevřené) Rakouské národní kolo TMF

2011 (připravoval jsem tým, ale na tomto konkrétním kole jsem nebyl doprovod)
2009 (byl jsem účastník, jel tam náš tým s připravenými úlohami, ale já osobně ne)

Akce kolem Gymnázia Praha 9, Špitálská 2, 190 00

Škola, kde jsem nastoupil do prvního ročníku čtyřletého gymnázia a po čtyřech letech jsem úspěšně odmaturoval v oktávě.

Zájezdy za fyzikou

Německo – 27. 10. až 1. 11. 2009

– DESY, Boeing, Berlín, …

Okružní zájezd za technickými pamětihodnostmi – CERN – 2007

– Německo, Švýcarsko, Francie, Česko
– Mnichovské muzeum, CERN

Den otevřených dveří

Koná se vždy dvakrát ročně. Mezi lety 2005 a 2012 jsem byl aspoň tak na 3/4 z těch, co se konaly – vždycky v učebně fyziky.

Schola Pragensis

Výstava v Praze, která se koná vždy jednou ročně od čtvrtka do soboty, na které se prezentují střední školy, gymnázia a učiliště a snaží se nalákat na svou školu.

28. až 30. 11. 2019 (jen návštěva)
21. až 23. 11. 2013 (jen půlku 21.)
22. až 24. 11. 2012 (byl jsem jen 23.)
24. až 26. 11. 2011
25. až 27. 11. 2010 (byl jsem jen 26 – 27.)
12. až 14. 11. 2009
20. až 22. 11. 2008

Noc s Andersenem

Přenocování na škole organizované pro primány a sekundány.

19. 3. 2010
2009
28. 3. 2008

ACSA

Akademické centrum studentských aktivit – organizace dělající různé semináře pro studenty a zabývající se problematikou různých studentských a dobrovolných organizací.

Semináře

26. 4. 2013 – Komunikace a argumentace I
21. 3. 2013 – Financování studentských aktivit
7. 12. 2012 – Akademické senáty
9. 11. 2012 – Vysokoškolská legislativa
19. 10. 2012 – Kreativita v každém z nás

Další fyzikální akce

Fyzikální olympiáda

Celostátní kolo FO SR kat. A

59. ročník – Košice – 12. až 15. 4. 2018 – v komisi úlohy č. 3

Celostátní kolo FO ČR kat. A

50. ročník – Praha – 26. 2. až 1. 3. 2009

Soustředění pro nejlepší řešitele kat. B a C – Táňa

2009 (na den)
2008

Korespondenční Aktivity Fyzikálního Elaborování – seminář MUNI v Brně

(pokud vím, tak seminář přestal fungovat právě po školním roce 2008/09 a od té doby nefunguje)

KSCUK – Společné soustředění korespondenčních seminářů MUNI

 • 2009
 • 2008

Víkendové Kafe

1. až 2. 9. 2007

Šifrovačky

TMOU (Brno)

 • TMOU 22 kvalifikace – 10. 10. 2021 – Společně za K! – kvalifikovali jsme se a čekáme, jestli bude hra…
 • iTMOU 101 – 6. až 7. 11. 2020 – Společně za ptáka!
 • TMOU 21 (Oko bere) – 8. až 9. 11. 2019 – Společně za ptáka!
 • TMOU 20 – 9. až 10. 11. 2018 – Společně za ptáka!
 • TMOU 19 – 3. až 4. 11. 2017 – Společně za ptáka!
 • TMOU 18+ – 4. až 5. 11. 2016 – Společně za ptáka Fykosáka!
 • TMOU 17 – 6. až 7. 11. 2015 – Společně za ptáka Fykosáka!
 • TMOU 16 – 7. až 8. 11. 2014 – Společně za ptáka Fykosáka!
 • TMOU 15 – 1. až 2. 11. 2013 – Společně za ptáka Fykosáka!
 • TMOU 14 – 2. až 3. 11. 2012 – Černý muž
 • TMOU 13 – 4. až 5. 11. 2011 – Zmrzle dymovnice

DNEM… (Brno)

DNEM… 2013 – Společně za ptáka FYKOSáka! – došli jsme v kat. starší jako 23.

Matrix (Praha)

 • Matrix Kytice – 13. až 14. 4. 2019 – tester
 • Matrix Čtyřlístek – tester
 • Matrix Azkaban – 16. až 17. 4. 2016 – organizátor B–týmu
 • Matrix 1984 – 18. až 19. 4. 2015 – organizátor B–týmu (hra se odehrávala i na Matfyzu v Troji – a to „Minuty nenávisti“ a „Výslechy“, kde jsem hlídal)
 • Matrix Hvězdná brána – 12. až 13. 4. 2014 – organizátor B–týmu (člověk, co většinou mrzne venku a ví akorát, kde je ta jedna šifra)

^na>víc

 • 13. 6. 2020 – Krajní prostředky

NaPALMně (Brno)

 • NaPALMně 2015 – Společně za ptáka FYKOSáka!
 • NaPALMně 2014 – Společně za ptáka FYKOSáka!

Kôš

Košická šifrovačka

 • 16. 10. 2020 – Společně za ptáka! – kategorie Pokročilí – naštěstí, opět on-line – 12. v kategorii
 • 24. 10. 2020 – Společně za! – kategorie Pokročilí – akce byla on-line; přestože jsme neměli ani jednoho Slováka, tak jsme neskončili úplně poslední

NASH – Neratovická akční šifrovací hra

 • NASH 007 – 20. 10. 2018 – Nejmenší akce (to je název týmu ;–) )

Civilizace hra

 • 6,66 ročník – nakonec byla asynchronní v delším časovém intervalu – Potěmtým

Pražské hry

 • 12. 10. 2019 – Zkratka – Krajní prostředky – došli jsme 22.
 • 15. až 16. 10. 2016 – Podzimní – Společně za ptáka FYKOSáka! – došli jsme po započtení penalizací 27.

Sendvič

 • 6. 3. 2021 – Společně za! – 185. místo/537
 • 7. 3. 2020 – Společně za! – 116. místo/375
 • 3. 3. 2019 – Společně za! – 36. místo
 • 2017 – Baz. za ptáka FYK.

Puzzled Pint

 • 9. 2. 2021
 • 12. 1. 2021 – v „Praze“ (on-line) – Společně za!

Interlos

 • 30. 5. 2021 – 16:00 až 19:30 – Společně za ptáka! – 10. místo celkově
 • 9. 12. 2018 – 15:00 až 20:00 – Společně za ptáka! – 52. místo celkově
 • 10. 12. 2017 – 15:00 až 20:00 – Společně za ptáka FYKOSáka! – 67. místo celkově
 • 4. 12. 2016 – 15:00 až 20:00 – Společně za ptáka FYKOSáka! – 34. místo celkově (alespoň lepší než kterýkoliv středoškoláci)

Palapeli (Brno)

 • 26. 1. 2019 – Společně za!
 • 6. 2. 2016 – Spousta radosti

Matfyzák

 • 6. 5. až 10. 6. 2021 – Společně za ptáka!

Blavou zadnou

17. až 18. 4. 2021 – Společně za ptáka! – 20. z 75

Piece of Cake

 • 20. 3. 2021 – Společně za ptáka! – 7 hod 39 min 36 s – 11. místo

Matfyzák

 • 6. 5. až 10. 6. 2021 – Společně za ptáka! – v týmu se nám podařilo vyřešit všechny šifry (i když, no… ehm… to byla šifrovačka jak pro týmy, tak jednotlivce a spíš začátečníky, ale tak aspoň někdy se zadaří)

Brieždenie

 • od 12. 6. 2021 – Společně za ptáka! – Vraždu jsme vyřešili po 6d 01:43:31, kdy jsme se prakticky každý den aspoň v nějakém složení sešli…

Bedna

2021 – testeři (Společně za ptáka!)

Krutá (zá)krůta (Brno)

Čestné poslední (doslovně) místo mezi šifrovačkami v mém srdci (alias nepřemlouvejte mě – nepůjdu to znovu, pokud mě nějak neuplatíte)

7. ročník – 2013

Únikové hry

co jsem si nezapomněl zapsat…

Praha

 • 10/2021 – Zvláštní škola – případ zmizelých – zvládli jsme to a přišli na to, co se stalo ale čas si nepamatuju
 • 10/2021 – Escape bar – zajímavé prvky (nějaké živé/jako živé) – něco málo přes 43 min
 • 6/2021 – Operace Anthropoid – 56 min
 • 6/2021 – Maphia – tak snad jsme to přežili… Nebo ne? Spoilers…
 • 12/2020 – Tutanchámonova hrobka – asi 44 min – zatím nejmenší místnůstka
 • 10/2020 – Profesorova pracovna – 55:15
 • 6/2020 – Nástrahy Moriartyho fantoma – 35 minut (a snad to byl i rekord; říkal, že je to obvykle docela těžká hra)
 • 6/2020 – Zombie Apokalypsa 2213 – 35 minut
 • 2/2020 – Tajný experiment – 39:43
 • 2/2020 – Sherlockova kancelář – 37 minut
 • 1/2020 – Útěk z Alcatrazu (těžší verze) – 74:00 (takže jsme unikli tak, že nám už na zádech stál dozorce…)
 • 12/2019 – Strýček v ohrožení – 39:42
 • 12/2019 – Upíří hrobka – již známe totožnosti obětí
 • 9/2019 – Insomnia – 49:29
 • 8/2019 – TimeTrap – Křižíkovy plány jsme objevili včas
 • 7/2019 – Digitální trezor (venkovní hra) – Byli jsme nejlepší do té doby! Protože jsme to testovali… Zabralo nám to asi 7 a půl hodiny (s obědem a nápovědami). Opravdu to není (či nebylo) jednoduché – ale pro náročnější hráče určitě dobrá výzva (ale ještě se to chystali optimalizovat podle připomínek). Vypadá to, že pokud to zůstane podobné, tak to bude podobnější šifrovačkám než únikovým hrám. Trasu zvládne ujít i těhotná – i to jsme testovali.
 • 6/2019 – Chyťte Bureše(R) – 46:40 (cca 8. do té doby)
 • 4/2019 – Elixír života (venkovní hra) – cca 4 hod a 20 min (podle učedníka do té doby nejrychlejší)
 • 1/2018 – Mentor – 37 minut a něco (4. do té doby bez nápovědy)
 • Úniková hra 1420.cz – dle webu se zdá, že se hra dost změnila (když jsme tam byli, tak to byla „standardní únikovka“, později jsem si všiml, že je to Party únikovka)
 • MindMaze – Alchymistova komnata (v rámci náborové akce Amazonu; byl jsem v tom nejrychlejším týmu)

Kladno

 • 11/2018 – theUnlocker.cz – Promítárna – 47 min (2. do té doby)

Kolín

Kolín nad Rýnem

 • 8/2019 – AdventureRooms Köln – Hennes – hráli jsme to v duel variantě v mezinárodním týmu – v obou polovinách nám chyběly dva poslední krůčky…

Košice

Kutná Hora

Terezín

Z krabičky

 • Prokletí sfingy – přepočtený čas 65 min
 • Za oponou – kouzelník předvedl na nás skvělé číslo
 • Záhada Eldoráda
 • Opuštěná chata – 57 min

Cony

WHOCON

 • 7. ročník – 18. až 20. 10. 2019 – Gymnázium Kapitána Jaroše, Brno – přednášející – Fyzika v posledních pár sériích Doctora
 • 1. ročník – 2013 – účastník

Kvíz, kvíz, kvíz!

 • 2. 7. 2021 – Mišofov online kvíz #17 – Společně za ptáka!
 • 12. 5. 2021 – OFyK – Online fyzikální kvíz
 • 10. 4. 2021 – Alumni kvíz Univerzity Karlovy
 • 8. 1. 2021 – Mišofove online kvízy – CCCS
 • 21. 10. 2019 – Hospodský kvíz s tématem Jára Cimrman – Vímeženicnevíme

Odkazy poznáte
Akcí vyznačených italikem jsem se neúčastnil přímo, ale např. jsem připravoval na ni účastníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *