FYKOS

Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Účastnil jsem se 2007-09, organizuji 2009-dosud.

FJFI ČVUT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýská Českého vysokého učení technického v Praze, kde nyní pracuji

Gymnázium Špitálská

Absolvoval jsem všeobecné gymnázium 2005-09

Praktika MFF UK

Praktika, co jsem absolvoval na Matfyzu

MFF UK

Nové logo Matfyzu, kde jsem studuji 2009-dosud.