Něco o mně

Vzdělání

 • 2014 až 2019 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Ph.D. obor Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky – práce Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice – školitel doc. RNDr. Jiří Dolejší CSc. (ÚČJF)
  • březen až květen 2018 – praktická stáž v rámci Erasmus+ na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Prírodovedecká fakulta – doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.)
 • 2016 až 2017 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – rigorózní řízení (RNDr.)
 • 2012 až 2014 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Mgr. obor Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy – práce Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj – vedoucí RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF)
 • 2009 až 2012 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Bc. obor Obecná fyzika – práce Aplikace problému tří těles ve formě úloh – vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
 • 2005 až 2009 – Gymnázium Špitálská, Praha 9, 190 00 – gymnázium všeobecné
 • 1996 až 2005 – Základní škola Na Balabence

Zaměstnání

Aktuální

 • od května 2020 – odborný redaktor pro fyziku – nakladatelství Prometheus, spol s r. o.

Minulé

 • od února 2020 do prosince 2020 – IT specialista – Národní pedagogický institut České republiky
 • od července 2019 do ledna 2020 – ústřední metodik pro vzdělávání – Národní institut pro další vzdělávání/Národní pedagogický institut České republiky
 • od září 2018 do března 2019 – řídící letového provozu ve výcviku u Řízení letového provozu ČR, s.p.
 • od února 2017 do srpna 2018 – webmaster a organizátor Týdne vědy na Jaderce na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze
 • od dubna do června 2017 – učitel fyziky na Gymnáziu Nad Štolou
 • od října 2012 do ledna 2017 – zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v Praze)
  • od března 2014 správce hromadné korespondence MFF UK
 • občasné dohody v letech 2011 až 2013 na NIDM MŠMT a 2014 NIDV MŠMT v rámci kurzu Talnetu Na fyziku v týmu
 • v průběhu let 2007 až 2014 – přes 1 000 hodin praxe recepční služby (Optiservis, ECM Facility, Strabag)

Projekty, dlouhodobé aktivity

Výběr z těch důležitějších a finančně objemnějších projektů a takových, na kterých jsem se podílel významně aktivně včetně sepisování projektu.

Aktuální

 • od 2016 – porotce českého Turnaje mladých fyziků
 • od 2022 – (opět) organizátor Týdne vědy na Jaderce

Minulé

 • od 2009 ~ 2022 – organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře
  • od února 2011 do dubna 2013 hlavní organizátor, od té doby do června 2015 zástupce hlavního organizátora, pak senior consultant, aktivní cca do konce 2022, od té doby jenom příležitostné návrhy úloh apod.
  • přehled akcí, na kterých jsem se podílel
 • 2015 až 2017 – hlavní řešitel projektu Grantové agentury Univerzity – Výzkum vlivu popularizačních aktivit v oblasti fyziky na zvýšení zájmu o obor a případová studie přidané hodnoty vybraných aktivit
 • 2016 – vedoucí projektu Podpora nadaných prostřednictvím korespondenčních seminářů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 MŠMT ČR (napsal jsem obdobný projekt pro rok 2017, který opět uspěl, ale spravoval ho už někdo jiný a v dalších letech ho ve velice blízké podobě podávají pravděpodobně stále)
 • 2015 – získán nadační příspěvek na akci Týden s aplikovanou fyzikou FYKOSu do CERNu
 • srpen 2014 až listopad 2014 – vedoucí projektu a hospodář vícestranné výměny mládeže v rámci KA1 Erasmus+ (příprava pro žádost od března 2014, závěrečné vyúčtování proběhlo v dubnu 2015) – projekt Talnet International 2014 – GenEthics – How to become super(fe)male?
 • od 2009 do června 2014 – organizátor kurzu Na fyziku v týmu
 • leden 2012 až červen 2013 – jeden z hlavních organizátorů a pokladník projektu Talnet International 2013 v rámci programu Mládež v akci

Členství v organizacích

Aktuální

 • od 2017 – člen WFPhC (World Federation of Physics Competitions) za FYKOS
 • od 2013 – člen ústřední komise soutěže Fyziklání online (od 2013 jmenován každé dva roky na dva roky)
 • od 2013 – člen ústřední komise soutěže FYKOSí Fyziklání (od 2013 jmenován každé dva roky na dva roky)
 • od 2009 – člen Jednoty českých matematiků a fyziků a České fyzikální společnosti
 • od 2009 – člen Talnet o. s., nyní Talnet z. s.

Minulé

 • od 2016 – člen IAPS přes členství v LC Prague
  • v roce 2017 delegát LC Prague na konferenci ICPS v Turíně
  • asi do 2021 (členové jsou studenti a akcí je možné se účastnit obvykle do dvou let po absolvování)
 • od 2015 (asi do 2020) – spolek Matfyz Alumni (hmm… nepřišlo mi info, abych něco zaplatil, tak jsem to nezaplatil, asi je v tom nepořádek)
 • 2014 až 2020 – člen Pracovní skupiny pro fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v Praze)
 • 2017 – GIREP
 • říjen 2015 až září 2016 – studentský senátor v Akademickém senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2015 až 2016 – aktivní za vedoucí OVVP v Pracovní skupině pro web Matematické-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013 až 2014 – náhradník Disciplinární komise Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • květen 2012 až prosinec 2013 – studentský senátor v Akademickém senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • pokladník
  • člen propagační komise
 • 2007 až 2009 – zakládající člen Studentské rady Gymnázia Špitálská, část z této doby předseda

Další praxe, kurzy

 • vybrané volitelné předměty absolvované v rámci studia MFF UK
  • Management vědy a inovací (CPPT UK)
  • Pravděpodobnost a matematická statistika
  • Školský management
  • Moderní směry ve fyzice makromolekul
  • Základy astronomie a astrofyziky I, II, Cvičení a praktikum z astronomie, Astrofyzika pro fyziky
  • Heuristické metody ve výuce fyziky I, III, IV
  • Použití počítačů ve fyzice
 • pedagogické praxe v rámci studia
  • září až říjen 2013 – měsíční pedagogická praxe M, F – Gymnázium Špitálská
  • únor až březen 2013 – měsíční pedagogická praxe M, F – Gymnázium Voděradská
  • listopad 2012 – dvoutýdenní pedagogická praxe M, F – Gymnázium Nad Alejí
 • kurzy, testování

Další záliby/názory

 • Největší Čech – Jára Cimrman
 • Jeden z nejlepších filmů – Atlas mraků
 • Oblíbené seriály/filmy (s tím, že zase ale nejsem úplně takový ten vyhraněný fanoušek) – Dr. Who, Game of Thrones, Stargate, Červený Trpaslík, Star Wars, Star Trek, CSI Las Vegas, CSI Miami, CSI New York, Dobrodružství kriminalistiky, Come Fly with Me, Rick a Morty…
 • Rád vařim – inspirace, ale dá se i levněji
 • Občas zajdu na šifrovačku, únikovou hru nebo třeba laser game. Když teda zrovna není „všude koronavirus“…

P.S.: Jestli vám přijde schizofrenické to, že je jednou „Univerzita Karlova v Praze“, pak jenom „Univerzita Karlova“ a někde jsem dal to „v Praze“ do závorky, tak vězte, že oficiální název před zářím 2016 byl „Univerzita Karlova v Praze“ a poté „Univerzita Karlova“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *