Něco o mně

Vzdělání

 • 2014 až 2019 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Ph.D. obor Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky – práce Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice – školitel doc. RNDr. Jiří Dolejší CSc. (ÚČJF)
  • březen až květen 2018 – praktická stáž v rámci Erasmus+ na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Prírodovedecká fakulta – doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.)
 • 2016 až 2017 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – rigorózní řízení (RNDr.)
 • 2012 až 2014 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Mgr. obor Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy – práce Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj – vedoucí RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF)
 • 2009 až 2012 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Bc. obor Obecná fyzika – práce Aplikace problému tří těles ve formě úloh – vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
 • 2005 až 2009 – Gymnázium Špitálská, Praha 9, 190 00 – gymnázium všeobecné
 • 1996 až 2005 – Základní škola Na Balabence

Zaměstnání

Aktuální

 • od května 2020 – odborný redaktor pro fyziku – nakladatelství Prometheus, spol s r.o.

Minulé

 • od února 2020 do prosince 2020 – IT specialista – Národní pedagogický institut České republiky
 • od července 2019 do ledna 2020 – ústřední metodik pro vzdělávání – Národní institut pro další vzdělávání/Národní pedagogický institut České republiky
 • od září 2018 do března 2019 – řídící letového provozu ve výcviku u Řízení letového provozu ČR, s.p.
 • od února 2017 do srpna 2018 – webmaster a organizátor Týdne vědy na Jaderce na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze
 • od dubna do června 2017 – učitel fyziky na Gymnáziu Nad Štolou
 • od října 2012 do ledna 2017 – zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy a propagaci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v Praze)
  • od března 2014 správce hromadné korespondence MFF UK
 • občasné dohody v letech 2011 až 2013 na NIDM MŠMT a 2014 NIDV MŠMT v rámci kurzu Talnetu Na fyziku v týmu
 • v průběhu let 2007 až 2014 – přes 1 000 hodin praxe recepční služby (Optiservis, ECM Facility, Strabag)

Projekty, dlouhodobé aktivity

Výběr z těch důležitějších a finančně objemnějších projektů a takových, na kterých jsem se podílel významně aktivně včetně sepisování projektu.

Aktuální

 • od 2009 – organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře
  • od února 2011 do dubna 2013 hlavní organizátor, od té doby do června 2015 zástupce hlavního organizátora, nyní senior consultant
  • přehled akcí, na kterých jsem se podílel
 • od 2016 – porotce českého Turnaje mladých fyziků
 • od 2022 – (opět) organizátor Týdne vědy na Jaderce

Minulé

 • 2015 až 2017 – hlavní řešitel projektu Grantové agentury Univerzity – Výzkum vlivu popularizačních aktivit v oblasti fyziky na zvýšení zájmu o obor a případová studie přidané hodnoty vybraných aktivit
 • 2016 – vedoucí projektu Podpora nadaných prostřednictvím korespondenčních seminářů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 MŠMT ČR (napsal jsem obdobný projekt pro rok 2017, který opět uspěl, ale spravoval ho už někdo jiný a v dalších letech ho ve velice blízké podobě podávají pravděpodobně stále)
 • 2015 – získán nadační příspěvek na akci Týden s aplikovanou fyzikou FYKOSu do CERNu
 • srpen 2014 až listopad 2014 – vedoucí projektu a hospodář vícestranné výměny mládeže v rámci KA1 Erasmus+ (příprava pro žádost od března 2014, závěrečné vyúčtování proběhlo v dubnu 2015) – projekt Talnet International 2014 – GenEthics – How to become super(fe)male?
 • od 2009 do června 2014 – organizátor kurzu Na fyziku v týmu
 • leden 2012 až červen 2013 – jeden z hlavních organizátorů a pokladník projektu Talnet International 2013 v rámci programu Mládež v akci

Členství v organizacích

Aktuální

 • od 2017 – člen WFPhC (World Federation of Physics Competitions) za FYKOS
 • od 2016 – člen IAPS přes členství v LC Prague
  • v roce 2017 delegát LC Prague na konferenci ICPS v Turíně
 • od 2015 – EPS Young Minds v Praze
 • od 2013 – člen ústřední komise soutěže Fyziklání online (2013, 2015, 2017, 2019 jmenován na dva roky)
 • od 2013 – člen ústřední komise soutěže FYKOSí Fyziklání (2013, 2015, 2017, 2019 jmenován na dva roky)
 • od 2009 – člen Jednoty českých matematiků a fyziků a České fyzikální společnosti
 • od 2009 – člen Talnet o. s., nyní Talnet z. s.

Minulé

 • od 2015 (asi do 2020) – spolek Matfyz Alumni (hmm… nepřišlo mi info, abych něco zaplatil, tak jsem to nezaplatil)
 • 2014 až 2020 – člen Pracovní skupiny pro fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v Praze)
 • 2017 – GIREP
 • říjen 2015 až září 2016 – studentský senátor v Akademickém senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2015 až 2016 – aktivní za vedoucí OVVP v Pracovní skupině pro web Matematické-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013 až 2014 – náhradník Disciplinární komise Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • květen 2012 až prosinec 2013 – studentský senátor v Akademickém senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • pokladník
  • člen propagační komise
 • 2007 až 2009 – zakládající člen Studentské rady Gymnázia Špitálská, část z této doby předseda

Další praxe, kurzy

 • vybrané volitelné předměty absolvované v rámci studia MFF UK
  • Management vědy a inovací (CPPT UK)
  • Pravděpodobnost a matematická statistika
  • Školský management
  • Moderní směry ve fyzice makromolekul
  • Základy astronomie a astrofyziky I, II, Cvičení a praktikum z astronomie, Astrofyzika pro fyziky
  • Heuristické metody ve výuce fyziky I, III, IV
  • Použití počítačů ve fyzice
 • pedagogické praxe v rámci studia
  • září až říjen 2013 – měsíční pedagogická praxe M, F – Gymnázium Špitálská
  • únor až březen 2013 –- měsíční pedagogická praxe M, F – Gymnázium Voděradská
  • listopad 2012 – dvoutýdenní pedagogická praxe M, F – Gymnázium Nad Alejí
 • kurzy, testování

Další záliby/názory

 • Největší Čech – Jára Cimrman
 • Jeden z nejlepších filmů – Atlas mraků
 • Oblíbené seriály/filmy (s tím, že zase ale nejsem úplně takový ten vyhraněný fanoušek) – Dr. Who, Game of Thrones, Stargate, Červený Trpaslík, Star Wars, Star Trek, CSI Las Vegas, CSI Miami, CSI New York, Dobrodružství kriminalistiky, Come Fly with Me, Rick a Morty…
 • Rád vařim – inspirace, ale dá se i levněji
 • Občas zajdu na šifrovačku, únikovou hru nebo třeba laser game. Když teda zrovna není „všude koronavirus“…

P.S.: Jestli vám přijde schizofrenické to, že je jednou „Univerzita Karlova v Praze“, pak jenom „Univerzita Karlova“ a někde jsem dal to „v Praze“ do závorky, tak vězte, že oficiální název před zářím 2016 byl „Univerzita Karlova v Praze“ a poté „Univerzita Karlova“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *